Mengingat Allah Azza Wa Jalla


19 November 2018


AQIQAH SEMARANG – Bagaimana pendapat anda mengenai hadist berikut, “Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik, dan yang paling suci di sisi Raja kalian (Allah subhaanahu wa ta’aala), paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kemudian kalian memenggel leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?” Mereka berkata: “Iya,“. Beliau berkata: “Dzikrullah (mengingat) Allah ta’ala,” (HR Tirmidzi). Maha Suci Allah, sesunggguhnya berzikir dengan mengingat kekuasaan Allah Azza Wa jalla memiliki keutamaan yang luar biasa. Berikut adalah keutamaan dan manfaat dari hamba yang senantiasa mengingat Allah Azza Wa Jalla.

jasa aqiqah di semarang

layanan aqiqah di semarang

  1. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar Ra’du : 28). Hanya dengan mengingat Allah swt-lah maka hati akan menjadi tenteram”. Maka tidak ada lagi penawar dan penangkal yang lebih baik dan lebih barakah lagi selain dengan cara mengingat Allah swt.
  2. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya,” (QS Al-Ahzab 41). Hanya dengan memperbanyak menyebut nama Allah saja, sesungguhnya Allah telah menyiapkan ganjaran yang amat besar untuk kita di kehidupan akhirat kelak. “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar,” (QS Al-Ahzab 41)
  3. Selalu mengingat Allah (dzikrullah) adalah senjata paling ampuh untuk mengekang hawa nafsu dan menumpulkan tipu daya syetan. Apa pun yang syetan lakukan, tidak akan mampu menggelincirkan manusia yang hatinya selalu berdzikir kepada Allah. Para malaikat akan menaunginya. Dan keberuntungan akan selalu menyertainya. Difirmankan, ”Berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS Al Anfal : 45)
  4. Agar termasuk menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun akhirat. “Berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS. Al Anfal : 45)
  5. Allah Ta’ala berfirman, “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, Aku bersamanya (dengan ilmu dan rahmat) bila dia ingat Aku. Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika dia menyebut nama-Ku dalam suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Semoga kita senantiasa orang-orang yang termasuk mengingat Allah Azza Wa Jalla dan mendapatkan naungan di akhirat kelak, amin ya rabbalallamin.

jasa aqiqah di semarang

layanan aqiqah di semarang

Jasa Pembuatan Website